OBNIŻAMY PROWIZJE, ZWIĘKSZAMY WSPARCIE

Dzięki naszej nowej ofercie specjalnej, klienci korzystający z naszych poręczeń wadialnych, zapłacą dużo niższe prowizje za ich udzielenie. Do końca 2022 roku, jednorazowa prowizja za udzielenie poręczenia wadialnego na okres do 40 dni to teraz tylko 0,45% wartości poręczenia – nie mniej niż 140,00 zł
Jednorazowa prowizja za udzielenie poręczenia wadialnego na okres powyżej 40 dni to teraz tylko 0,65% wartości poręczenia – nie mniej niż 140 zł

Więcej na: https://www.dfg.pl/poreczenia-wadialne/
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 696 871 433 lub 534 699 663
mail: wadia@dfg.pl