Telefon: 71 343 79 64 Adres e-mail: biuro@dfg.pl

Polityka ciasteczek serwisu dfg.pl

Dla wygody Użtkownika serwis dfg.pl korzysta z plików cookies.

Czy wiesz, że:

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoœci;
o utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na ka¿dej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Ciasteczka „sesyjne”
Są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Ciasteczka „stałe”
Są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Pamiętaj, że:
1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyœlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koñcowym Użytkownika.
2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnoœci dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urz¹dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Ważne dla Ciebie:
1. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
2. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jak wyłączyć ciasteczka?
1. Serwis PODAĆ DANE korzysta z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce pobierać tych plików , musi zmieniæ ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).
2. Większoœæ przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.
3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.
4. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.
A jak zarządza ustawieniami cookies?
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE
W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Chrome
W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonê Ustawienia Google Chrome.
Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane W sekcji Prywatność> Ustawienia treści W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm” Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox
W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik) W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybraę Preferencje> Bezpieczeństwo Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”

Opera
Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” Klikamy OK

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej www.dfg.pl dla zapoznania się z ofertę Funduszu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz kontaktowy, dla możliwości odczytu wiadomości i odpowiedzi na nią, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych: dla prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb naszych klientów oraz optymalizacji naszych produktów, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych są pracownicy i współpracownicy Funduszu oraz podmioty, którym Fundusz może powierzyć działania wynikające z realizacji ww. celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

Fundusz nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Fundusz do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń powstałych z tytułu korzystania z niniejszej strony internetowej.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania Funduszu dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;
 2. prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona);
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.