PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ DAWG

W ramach współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. podpisaliśmy kolejną umowę, dzięki której, klientom Agencji tj. małym i średnim przedsiębiorcom z Dolnego Śląska, korzystającym z kredytów i pożyczek – będziemy mogli udzielić naszych poręczeń.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą DAWG Sp. z o.o.:
Agnieszka Mąka, Kierownik Działu Projektów Europejskich, tel. 608 017 800, mail: agnieszka.maka@dawg.pl
Czesława Pieklik, p.o. Kierownika Działu Pożyczek, tel. 608 367 300, mail: czeslawa.pieklik@dawg.pl

W sprawie poręczeń kredytów i pożyczek DFG Sp. z o.o.:
Piotr Kułak, Analityk Finansowy, tel. 534 699 663, mail: p.kulak@dfg.pl
Grzegorz Turowski (analityk finansowy), tel. 696 871 433, mail: g.turowski@dfg.pl