Poręczenia kredytów i pożyczek

Zalety i korzyści

 • dostęp do finansowania zewnętrznego dla firm z małym stażem
 • ułatwienie i przyśpieszenie transakcji kredytowej
 • zmniejszenie opłaty/marży instytucji finansowych
 • zastępuje tradycyjne formy zabezpieczenia kredytu
 • atrakcyjna cena
 • brak zbędnych formalności
 • szybka decyzja
 • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków

procedura REPORĘCZENIE* – WARUNKI

 • dotyczy kredytów i pożyczek obrotowych
 • maksymalna wartość poręczenia 1 mln zł
 • brak wymogu minimalnego okresu działania firmy
 • udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 80%
 • okres poręczenia do 60 miesięcy
 • opłata 0 zł

*Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

PKO Bank Polski SA

Instytucje finansowe

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

TABELA OPŁAT

procedura STANDARD – WARUNKI

 • brak wymogu minimalnego okresu działania firmy
 • maksymalna wartość poręczenia 700 tys. zł
 • udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 70%
 • okres poręczenia do 60 miesięcy
 • opłata zgodnie z przyjętą przez DFG tabelą opłat i prowizji

DOKUMENTY DO POBRANIA

PKO Bank Polski SA

Instytucje finansowe

TABELA OPŁAT

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

TABELA OPŁAT