Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska z łatwiejszym dostępem do usług leasingu

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy nawiązał współpracę z ARP Leasing! To ważna wiadomość dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Od stycznia 2022 r. klienci ARP Leasing mogą korzystać z poręczenia Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają istotną rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach, a rozwój sektora MSP ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki regionalnej i krajowej.
MSP są jednak bardzo podatne na negatywne wpływy otoczenia gospodarczego. Wielu z nich ucierpiało na skutek pandemii. Samorząd Województwa Dolnośląskiego dostrzegając znaczenie i potencjał gospodarczy MSP tworzy i rozwija katalog instrumentów wsparcia rozwoju i działania tego ważnego sektora. Wsparcie kierowane do przedsiębiorców pomaga nie tylko utrzymać, ale również zwiększyć zatrudnienie w sektorze MSP.
Dlatego też – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dolnośląskich przedsiębiorców – jest mi niezmiernie miło ogłosić, iż z sukcesem udało się zakończyć negocjacje umowy o współpracy z ARP Leasing. Jestem przekonany, iż jest to początek owocnej współpracy a podpisana umowa przyczyni się do wzrostu inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy w regionie. Cieszy nas, że dzięki współpracy z kolejnym podmiotem z Grupy ARP SA, przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mieli ułatwiony dostęp do finansowania i bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w proces negocjacji – mówi Tomasz Bajsarowicz, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o.

Jak skorzystać z poręczenia:
Przedsiębiorców zainteresowanych ofertą ARP Leasing i DFG sp. z o.o. zapraszamy do kontaktu:

  • ze specjalistami Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Fabrycznej 10