SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W JELENIEJ GÓRZE

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy zorganizowała kolejne spotkanie biznesowe, kierowane do przedsiębiorców z Jeleniej Góry. O formach wsparcia i swoich narzędziach dla biznesu mówili między innymi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy był reprezentowany przez Prezesa Tomasza Bajsarowicza, który zaprezentował ofertę dotyczącą m.in. poręczeń wadialnych i poręczeń kredytów dla MŚP.