Synergia pomiędzy DFR Sp. z o.o. i DFG Sp. z o.o.

Trudne negocjacje w dobrej i profesjonalnej atmosferze pozwoliły wypracować wariant wydłużenia współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. Teraz przedsiębiorcy z Województwa Dolnośląskiego mogą uzyskać u nas w procedurze REPO m. in. poręczenia należytego wykonania umów. Ogromną korzyścią jest również możliwość jednoczesnego zaangażowania z tytułu udzielonych poręczeń do 1,5 mln złotych dla jednego przedsiębiorcy.