Telefon: 71 343 79 64 Adres e-mail: biuro@dfg.pl

Wadium i poręczenie należytego wykonania umowy już dostepne

Dolnośląscy przedsiębiorcy, mamy kolejne narzędzie wsparcia sektora MŚP.
DFG Sp. z o.o. może już udzielać poręczeń kontraktowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie prawa zamówień publicznych lub organizowanych przez podmioty sektora publicznego poza ustawą.
Poręczenia kontraktowe udzielane przez DFG Sp z o. o. to jedna z form zabezpieczenia:

  • należytego wykonania umowy,
  • rękojmi za wady,
  • gwarancji jakości.
Zapraszamy do kontaktu.