Telefon: 71 343 79 64 Adres e-mail: biuro@dfg.pl

Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy nawiązał współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska! To ważna wiadomość dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Od lipca 2021 r. klienci BOŚ mogą korzystać z poręczenia DFG.

Fundusz oraz bank zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy udzielaniu przez fundusz poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, udzielanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, mającym siedzibę lub realizującym inwestycje na terenie województwa dolnośląskiego.

Bank Ochrony Środowiska to istniejąca od 30 lat instytucja finansowa, której misją jest innowacyjne i skuteczne wspieranie zielonej transformacji.

O poręczenie DFG może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank i fundusz. Więcej informacji na temat naszych poręczeń znaleźć można tutaj.

Zapraszamy do kontaktu:

  • ze specjalistami BOŚ:
    • przez infolinię: tel. +48 22 543 34 34, 801 355 455. Infolinia BOŚ pracuje w dni powszednie, w godz. 7:45–21:00 oraz w soboty w godz. 10:00–18:00,
    • w Centrum Biznesowym we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, tel. 515 011 427,
    • e-mail: bos@bosbank.pl
  • ze specjalistami z DFG: tel. 696 871 433, 534 699 663, e-mail: poreczenia@dfg.pl