WSPÓŁPRACA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W LEGNICY

Dzięki nowej umowie zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Legnicy, poszerzyliśmy możliwość wsparcia przedsiębiorców MŚP z Dolnego Śląska i regionu Legnickiego. Bank Spółdzielczy w Legnicy istnieje od 13 września 1950 roku, jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Jego hasłem i wartościami są TRADYCJA I ZAUFANIE. W swojej strukturze posiada sieć nowoczesnych placówek, na którą składa się Centrala Banku w Legnicy, cztery oddziały i dwie filie. Bank posiada w swojej ofercie bogatą gamę produktów bankowych dla podmiotów gospodarczych m.in. rachunki bieżące czy kredyty na działalność bieżącą i inwestycyjną. Obecnie, oferta banku poszerzyła się o nasze poręczenia. Zachęcamy do zapoznania się z produktami i ofertą.
Więcej na: https://www.bslegnica.pl/