WSPÓŁPRACUJEMY Z…

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) powstał w 1973 r. i jest Instytucją Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.

OKiS realizuje różnorodne działania z zakresu upowszechniania kultury i edukacji artystycznej,
promocji twórczości i twórców oraz promocji kulturalnej regionu. Instytucja organizuje ok. 800
przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych rocznie, prowadzi regularną działalność wystawienniczą,
wydawniczą, edukacyjną, naukowo-badawczą, dokumentacyjną i reportażową. Jako współproducent
wspiera również organizatorów innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych z regionu pogranicza, a
także współorganizuje wydarzenia kulturalno-społeczne na całym Dolnym Śląsku.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest organizatorem cyklicznych, międzynarodowych festiwali
sztuki, plenerów artystycznych, warsztatów twórczych,  a także projektów prezentujących tradycje i
działalność Dolnoślązaków. Jest również wydawcą publikacji literackich, monografii artystycznych,
albumów i katalogów twórców, a także producentem filmów dokumentalnych, prezentujących historię,
tradycję i kulturę regionu. Od 1962 r. współtworzy prestiżowy miesięcznik społeczno-kulturalny
„ODRA”.

Siedziba biura OKiS znajduje się w zabytkowej kamienicy w samym centrum wrocławskiego Rynku, a
prowadzona przez Ośrodek Galeria FOTO-GEN mieści się przy placu Biskupa Nankiera.