Telefon: 71 343 79 64 Adres e-mail: biuro@dfg.pl

Poręczenia należytego wykonania

Zalety i korzyści

  • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków
  • poręczenie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy
  • poręczenie poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa – brak konieczności korzystania z kredytu
  • atrakcyjna cena

LINIA PORĘCZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA

  • maksymalna wysokość to 300 000,00 zł
  • czas na wykorzystanie linii to 6 miesięcy
  • decyzja o przyznaniu linii do 5 dni

JEDNOSTKOWE PORĘCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

  • udzielane w ramach linii poręczeń należytego wykonania
  • maksymalny czas udzielenia poręczenia do 8 lat
  • wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień