Wsparcie i rozwój sektora MMŚP w Powiecie Oławskim

Dolny Śląsk swój rozwój zawdzięcza w dużym stopniu dolnośląskim firmom. 13 czerwca w Oławie, wspólnie z przedsiębiorcami z powiatu oławskiego spotkaliśmy się na konferencji, poświęconej możliwościom wsparcia i rozwoju mikro, małych i średnich firm.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom – przedsiębiorcom, przedstawicielom firm i instytucji z powiatu oławskiego. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i oferta partnerów wydarzenia tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PKO BP w Oławie oraz Urzędu Pracy w Oławie ułatwi działanie i rozwój przedsiębiorcom.

Za wspólną organizację tego wydarzenia oraz objęcie go patronatem dziękujemy Panu Cezaremu Przybylskiemu – Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, Panu Zdzisławowi Brezdeniowi – Staroście Powiatu Oławskiego oraz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.