Kontakt

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099043; NIP 886-23-33-376 REGON 890178579; kapitał zakładowy 18 300 500 zł
Dni i godziny otwarcia pon.-pt., 8:00-16:00

BIURO:
Telefon: 71 343 79 64
Mail: biuro@dfg.pl
PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK, WADIÓW, LEASINGÓW:
Telefon: 696 871 433 lub 534 699 663
Mail: poreczenia@dfg.pl
WINDYKACJA:
Telefon: 784 635 569