O nas

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powstał w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

  • Nie czerpiemy zysków z naszej działalności, jesteśmy organizacją non profit.
  • Naszą misją jest wsparcie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.
  • Pomagamy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu w uzyskaniu funduszy na inwestycje.
  • Wspieramy przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń kredytów, poręczeń leasingów i poręczeń wadialnych, które posłużą do rozwoju firmy lub do uruchomienia nowego biznesu.
  • Współpracujemy z bankami, samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi oraz agencjami rozwoju regionalnego.

Władze

Zarząd Spółki

Justyna Kosturkiewicz
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Dominik Kowalski​
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Malinowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Daniel Butyter
Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ I UDZIAŁOWCY

Kapitał zakładowy spółki 18 300 500,00 zł

Kapitał poręczeniowy 20 345 502,42 zł (stan na 30 marca 2022 r.)​
Kapitał poręczeniowy to środki finansowe z własnego kapitału oraz innych źródeł finansowania, które przeznaczamy na udzielanie poręczeń.

Województwo Dolnośląskie

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

Gmina Polkowice

Miasto Oleśnica

Gmina Legnica

Gmina Wałbrzych

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy

RATING FUNDUSZU

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. od lipca 2009 roku podlega ocenie ratingowej przeprowadzanej przez EuroRating spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Aktualny rating Funduszu

O Agencji Ratingowej EuroRating Sp. z o.o.

EuroRating (www.eurorating.com) posiada formalną rejestrację jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA). Uprawniona jest do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)

Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych), a ratingi kredytowe przyznawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Ratingi nadawane przez EuroRating funduszom poręczeniowym mogą być stosowane przez banki akceptujące poręczenia tych funduszy do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem służących wyliczaniu własnych wymogów kapitałowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30. sierpnia 2010 roku (Dz.U. nr 164, poz. 1111) co m.in. oznacza możliwość pomniejszania bankowych rezerw kapitałowych na kredyty poręczone przez nasz Fundusz.

REFERENCJE

OBIS Cichocki Ślązak sp.j.

Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o.

SPES CITY Sp. z o.o.

Nowoczesne Techniki Budownictwa WOLAR Sp. z o.o.