Poręczenia należytego wykonania umowy i zwrotu zaliczki

Zalety i korzyści

 • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków
 • poręczenie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy
 • poręczenie poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa – brak konieczności korzystania z kredytu
 • atrakcyjna cena

LINIA PORĘCZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I ZWROTU ZALICZKI

 • maksymalna wysokość to 300 000,00 zł
 • w przypadku jednoczesnego posiada kilku linii poręczeń ich łączna maksymalna wysokość to 600 000,00 zł
 • czas na wykorzystanie linii to 6 miesięcy
 • decyzja o przyznaniu linii do 5 dni

JEDNOSTKOWE PORĘCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY LUB ZWROTU ZALICZKI

 • udzielane w ramach linii poręczeń należytego wykonania
 • maksymalna wartość poręczenia to 300 000,00 zł
 • maksymalny czas udzielenia poręczenia do 8 lat
 • wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień