Poręczenia kredytów i pożyczek

Zalety i korzyści

 • dostęp do finansowania zewnętrznego dla firm z małym stażem
 • ułatwienie i przyśpieszenie transakcji kredytowej
 • zmniejszenie opłaty/marży instytucji finansowych
 • zastępuje tradycyjne formy zabezpieczenia kredytu
 • atrakcyjna cena
 • brak zbędnych formalności
 • szybka decyzja
 • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków

Poręczenia kredytów i pożyczek

Zalety i korzyści

 • dostęp do finansowania zewnętrznego dla firm z małym stażem
 • ułatwienie i przyśpieszenie transakcji kredytowej
 • zmniejszenie opłaty/marży instytucji finansowych
 • zastępuje tradycyjne formy zabezpieczenia kredytu
 • atrakcyjna cena
 • brak zbędnych formalności
 • szybka decyzja
 • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków

procedura REPORĘCZENIE – REPO2* – WARUNKI

 • poręczenie każdego rodzaju kredytu lub pożyczki
 • maksymalna wartość poręczenia to 2 mln zł
 • brak wymogu minimalnego okresu działania firmy
 • udział procentowy poręczenia w instrumencie finansowym do 80% kapitału kredytu/pożyczki
 • okres poręczenia do 8 lat
 • opłata 0 zł – dotyczy wniosków składanych w ramach REPO2, na podstawie których poręczenie zostanie udzielone na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (program udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie dolnośląskim)

*Poręczenia w ramach środków zarządzanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.​

procedura STANDARD – WARUNKI

 • brak wymogu minimalnego okresu działania firmy
 • maksymalna wartość poręczenia 700 tys. zł
 • udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 70%
 • okres poręczenia do 60 miesięcy
 • opłata zgodnie z przyjętą przez DFG tabelą opłat i prowizji

DOKUMENTY DO POBRANIA

TABELA OPŁAT PKO BP SA i Instytucje finansowe

TABELA OPŁAT Agencja Rozwoju Przemysłu SA