Poręczenia leasingów

Zalety i korzyści

 • brak konieczności angażowania majątku prywatnego – „zamrażania” własnych środków
 • skuteczne zastąpienie tradycyjnej formy zabezpieczeń, np. hipoteki
 • obniżenie opłaty wstępnej
 • możliwość finansowania nietypowych przedmiotów leasingu, np. linii produkcyjnych
 • zabezpieczenie o wysokiej płynności – ułatwia i przyspiesza transakcję leasingową
 • decyzja w kilka dni
 • atrakcyjna cena

Poręczenia leasingów

Zalety i korzyści

 • brak konieczności angażowania majątku prywatnego – „zamrażania” własnych środków
 • skuteczne zastąpienie tradycyjnej formy zabezpieczeń, np. hipoteki
 • obniżenie opłaty wstępnej
 • możliwość finansowania nietypowych przedmiotów leasingu, np. linii produkcyjnych
 • zabezpieczenie o wysokiej płynności – ułatwia i przyspiesza transakcję leasingową
 • decyzja w kilka dni
 • atrakcyjna cena

procedura REPORĘCZENIE* – WARUNKI

 • brak wymogu minimalnego okresu działania firmy
 • maksymalna wartość poręczenia 1 mln zł
 • dotyczy leasingu operacyjnego
 • udział procentowy w Instrumencie Finansowym:
  – do 80% wartości netto przedmiotu leasingu w przypadku poręczenia transakcji leasingowej do 500 tys. zł
  – do 70% wartości netto przedmiotu leasingu w przypadku poręczenia transakcji leasingowej powyżej 500 tys. zł
 • okres poręczenia do 60 miesięcy
 • brak opłat za udzielone poręczenie

*Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

procedura STANDARD – WARUNKI

 • brak wymogu minimalnego okresu działania firmy
 • maksymalna wartość poręczenia 350 tys. zł
 • dotyczy leasingu finansowego i operacyjnego
 • udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 80% wartości netto przedmiotu leasingu
 • okres poręczenia do 60 miesięcy
 • opłata od 0,8% do 2,2% udzielonego poręczenia w zależności od wartości i okresu trwania poręczenia

TABELA OPŁAT