Poręczenia wadialne

W ramach współpracy podpisujemy z Państwem umowę na pakiet (warunek konieczny, do udzielania jednostkowych poręczeń wadialnych) tj. określany wartościowo limit poręczeń wadialnych, w ramach którego na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia wadialne.

Poręczenia wadialne udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są: jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki wodne, przedsiębiorstwa energetyczne.

Zalety i korzyści

  • możliwość równoczesnego uczestniczenia w wielu postępowaniach o wysokiej wartości finansowej
  • przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków

TABELA OPŁAT

PAKIET WADIALNY

  • maksymalna wysokość to 1 mln zł
  • czas na wykorzystanie pakietu to 12 miesięcy
  • decyzja o przyznaniu pakietu do pięciu dni

PORĘCZENIE WADIALNE

  • udzielane w ramach pakietu wadialnego
  • maksymalny czas udzielenia poręczenia do 127 dni
  • wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień
  • maksymalna wartość jednego poręczenia wadialnego do 1 mln zł
KALKULATOR OPŁAT ZA UDZIELENIE WADIUM