BANK SPÓŁDZIELCZY W DZIERŻONIOWIE I DFG SP. Z O.O. – UMOWA WSPÓŁPRACY

Na lokalnym rynku finansowym Bank ten jest obecny od 70 lat. Centrala Banku znajduje się w Dzierżoniowie. Sieć placówek Banku obejmuje: oddział w Bielawie, oddział w Piławie Górnej oraz filię w Pieszycach. Od początków swojej działalności bank tworzy swoją ofertę z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach Powiatu Dzierżoniowskiego. Posiada nowoczesną ofertę produktową skierowaną do szerokiego grona odbiorców: osób fizycznych, przedsiębiorców, rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego. Bank posiada Centralę w Dzierżoniowie co oznacza, że wszystkie decyzje dotyczące oferty Banku jak i spraw Klientów podejmowane są w Dzierżoniowie, dzięki temu, Bank jest w stanie szybko zareagować na potrzeby i oczekiwania Klientów, a Klienci mają pewność, że traktowani są indywidualnie i ze zrozumieniem. Bank działa na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Aktywnie włącza się lub inicjuje działania zwiększające wiedzę finansową i świadomość ekonomiczną różnych grup wiekowych i zawodowych. Od 2010 roku wspiera organizację Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości.
Umowa, którą zawarliśmy z Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie, dotyczy m.in. współpracy w zakresie udzielania naszych poręczeń między innymi do kredytów udzielanych przez Bank. Dzięki tej współpracy możemy realizować naszą misję poprzez wsparcie przedsiębiorców z Powiatu Dzierżoniowskiego.
Więcej na: https://bsdzierzoniow.pl/